Mgr. Renáta Sobolevičová — překladatelka, tlumočnice a korektorka francouzštiny, angličtiny, španělštiny a katalánštiny

Ve všech svých pracovních jazycích se věnuji zejména překladům v oblasti výtvarného umění a společenských věd, ale také překladům webových stránek, propagačních materiálů, obchodních podmínek či obecných právních dokumentů.

Simultánně a konsekutivně tlumočím především obchodní jednání, školení či přednášky a mezinárodní konference humanitního zaměřenívo jazykové kombinaci čeština-francouzština. Ve zbývajících pracovních jazycích mohu nabídnout konsekutivní a doprovodné tlumočení.

Jsem absolventkou translatologie — magisterského studia Překladatelství a tlumočnictví francouzštiny a angličtiny.

Mezi mé další pracovní jazyky patří španělština (strávila jsem mj. celkem dva roky v Mexiku) a po dobu čtyř let jsem se věnovala studiu katalánského jazyka a kultury na Lektorátu katalánštiny v Praze. Absolvovala jsem stipendijní pobyt na Mallorce a v Andoře a jako vítězka vědomostní soutěže jsem navštívila Andorru také na pozvání místní vlády.

S kulturou všech svých pracovních jazyků udržuji živý kontakt a kromě toho hovořím také brazilskou portugalštinou a částečně italsky.

Prací s jazyky (zpočátku převážně jejich výukou) se živím kompletně sama od samého počátku vysokoškolského studia.

Profesionálním překladům a tlumočení se plně věnuji od roku 2013.

Během své překladatelské praxe jsem přeložila stovky stran ve spolupráci se startupem ARTSTAQ či firmou Continental Gallery a několik publikací o výtvarném umění a architektuře pro nakladatelství Slovart, ale i odborné články pro ÚSP Akademie věd či korespondenci pro Ministerstvo dopravy. Tlumočila jsem například během obchodních jednání v Togu a Ghaně pro společnost XY DEVELOP, školení o bezpečnosti práce pro francouzskou firmu Engie, či mezinárodní konferenci o plurilinguismu pro Francouzský institut v Praze.

Jsem řádným členem Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Reference viz zde.

Ceník

PŘEKLADY

Překlad z EN / FR / ES do CS

od 300 Kč / NS

Překlad z CS do EN / FR / ES

od 350 Kč / NS

Překlad z katalánštiny do CS

od 400 Kč / NS

Překlad z CS do katalánštiny

od 450 Kč / NS

Překlad mezi dvěma cizími jazyky

od 450 Kč / NS

TLUMOČENÍ

Simultánní kabinové tlumočení obousměrné CS-FR

8000 Kč / den

Konsekutivní tlumočení obousměrné CS-FR

6000 Kč / den

Doprovodné tlumočení FR a ostatních jazyků

4000 Kč / den

Hodinová sazba za tlumočení

1000 Kč / hod

KOREKTURA

Korektura českého nebo cizojazyčného textu (překladu)

50 - 150 Kč v závislosti na kvalitě textu a množství oprav, nebo hodinová sazba

Hodinová sazba za korektury, další úpravy překladu apod

600 Kč / hod.

Všechny ceny jsou orientační, zvláště u rozsáhlých či jinak zajímavých projektů jsem otevřená dohodě.

Jak pracuji

PŘEKLADY a KOREKTURY

U překladů potřebuji znát jazykovou kombinaci (včetně varianty jazyka, tj. zda potřebujete např. evropskou či latinskoamerickou španělštinu), rozsah, požadovaný termín a účel překladu.

Než se dohodneme na sazbě, potřebuji nejprve vidět originál.

Soubory k překladu až na výjimky (texty velmi krátkého rozsahu) přijímám pouze v editovatelné podobě.

Vypracovaný překlad vám poté společně s fakturou zašlu v dohodnutém termínu ve stejném formátu, v jakém jsem jej obdržela, či dle vašich dalších požadavků.

TLUMOČENÍ

U tlumočení potřebuji vědět, zda požadujete tlumočení simultánní (tlumočník za pomocí tlumočnické techniky hovoří současně s řečníkem), či konsekutivní (tlumočník vyčká, až řečník dohovoří, a poté pomocí tlumočnického zápisu převede projev do cílového jazyka).

S volbou mezi simultánním a konsekutivním tlumočením a zajištěním tlumočnické techniky vám ráda poradím a u simultánního tlumočení k sobě seženu vhodného kolegu do kabiny.

Pro zajištění kvalitního tlumočení potřebuji alespoň v týdenním předstihu znát čas, místo a délku konání akce, téma, počet řečníků a jejich národnost, a dále informaci, pro koho je akce určena a jaký je její účel. Stejně tak vyžaduji předem zaslat časový rozvrh akce, prezentace a veškeré materiály, které máte na dané téma k dispozici, případně i projevy jednotlivých řečníků.

Pokud tyto podklady neobdržím včas, nebo vůbec, vyhrazuji si právo tlumočení odmítnout.

Velmi ocením, pokud při zadávání tlumočení budete přesní - přetlumočit půlhodinový příspěvek řečníka není totéž jako „přetlumočit pár vět“, podobně tvrzení „nebude tam nic odborného“ může znamenat, že se bude hovořit o věcech, které jsou samozřejmé ve vašem oboru, ovšem tlumočník si je potřebuje nejprve nastudovat.

Po ukončení akce vám opět zašlu fakturu s dohodnutým datem splatnosti.

Podmínky spolupráce

PŘEKLADY

Profesionální výkon lze zachovat při maximálním objemu 6 — 10 normostran za den (u odborných textů je 6 normostran za den skutečné maximum).

Nepřijímám požadavky na korektury či různé post-editace textů vyprodukovaných nástroji typu Google Translate.

Stejně tak nepřijímám zakázky na překlad různých školních prací.

TLUMOČENÍ

Podobně pro zajištění optimálního výkonu při tlumočení je kromě včasného dodání všech podkladů nezbytná kvalitní technika, včetně zvukově izolované a větrané tlumočnické kabiny s výhledem na řečníka.

Podmínky platby

FAKTURACE PŘEKLADŮ a KOREKTUR

Překlady a korektury fakturuji za normostranu (NS), tj. 1 800 znaků včetně mezer textu v cílovém jazyce, není-li dohodnuto jinak.

Při uplatnění hodinové sazby pro korektury či úpravy překladu účtuji čas vždy po nejméně 10 minutách.

U překladů většího rozsahu než 100 NS vyžaduji předem zálohu ve výši 50% smluveného honoráře a smlouvu či podepsanou objednávku.

U jednorázových překladů krátkého rozsahu pro nefiremní klienty vyžaduji platbu předem.

FAKTURACE TLUMOČENÍ

Tlumočení účtuji buď sazbou za celý den (8 hodin + přestávky na občerstvení), u tlumočení kratšího než 4 hodiny účtuji sazbu za celý půlden - důvodem je především nutnost přípravy na danou akci a časové vytížení včetně dopravy. U velmi krátkého tlumočení (do 1 hodiny) je možné uplatnit hodinovou sazbu za tlumočení (nejmenší účtovanou jednotkou je 1 hodina). V případě tlumočení mimo Prahu a při výjezdu či přeletu do zahraničí hradí zadavatel náklady na dopravu, stravu a ubytování. Úhrada těchto nákladů je považována za standardní a není důvodem pro sníženou sazbu za samotné tlumočení.

U tlumočení po dobu delší než dva dny a zvláště při zahraničních cestách vyžaduji předem zálohu ve  výši 50% smluveného honoráře.

Faktury standardně vystavuji se 14denní splatností vždy v den odevzdání překladu, případně po obdržení čísla objednávky, u tlumočení v poslední den konání akce či po návratu ze zahraničí.

U průběžné spolupráce na více drobných překladech mohu fakturu též vystavit na konci každého měsíce.

Kontakt

Pro sjednání podmínek zakázky dávám přednost komunikaci přes e‑mail. Pokud však z jakéhokoli důvodu považujete za praktičtější mě kontaktovat telefonicky, jsem k dispozici na telefonu ve všední dny od 10 do 18h.

Telefonní číslo

+420 603 959 501

Email

r.sobolevicova@gmail.com

Adresa

Holečkova 165/125, 150 00 Praha 5

03097650 (neplátce DPH)

DIČ

CZ8759253778