Czech   |   English

Korektury

Každoročně reviduji přes čtyři tisíce stran překladů převážně do češtiny. (Na korekturu cizojazyčných textů se jednoznačně více hodí erudovaný rodilý mluvčí s jazykovým vzděláním, jenž si je plně vědom všech nuancí a nástrah, které jeho mateřština skýtá.)


  • Korektury provádím do hloubky a prozíravě.
  • K vašim textům přistupuji citlivě – neopravuji zbytečnosti a neměním jazyková řešení za každou cenu.
  • Vždy respektuji styl autora původního textu.

Mám načteno, a díky tomu vytříbený jazykový cit. Vnímám i ty nejskrytější konotace a nejsubtilnější odlišnosti, které mají vliv na celkové vyznění.
Nejčastěji reviduji texty pro aplikace lokalizované do češtiny a marketingovou copy, a dále obsah časopisů. Pracuji však s nejrůznějšími typy textů od akademických po reklamní a mám jasnou představu, jaké výrazové prostředky jsou v dané oblasti přijatelné. Upravím vaše texty tak, aby odpovídaly vašemu záměru.

Kolik mě bude korektura stát?

Korektury účtuji dle náročnosti na normostrany (1 NS = 1 800 znaků vč. mezer /   250 slov), v případě nutnosti výraznějších zásahů svou aktuální hodinovou sazbou.

Potřebujete korekturu?

Napište mi e-mail nebo využijte formulář níže a zašlete mi nezávaznou poptávku. Po jejím zhodnocení vám zdarma připravím kalkulaci ceny a případně s vámi dohodnu všechny detaily.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší zakázky.

V poptávce prosím specifikujte požadovaný termín dodání
a účel textu.

Nepřijímám požadavky na korektury překladů vyhotovených jiným než profesionálním překladatelem či post-editace textů vyprodukovaných nástroji typu Google Translate.

Podobně jako u překladů z principu neprovádím korektury školních a závěrečných akademických prací a životopisů nebo motivačních dopisů.