Czech   |   English

Korektury

Mám za sebou přes dvacet tisíc revidovaných normostran překladů převážně do češtiny.

Na korekturu cizojazyčných textů se jednoznačně víc hodí erudovaný rodilý mluvčí s jazykovým vzděláním, který si je plně vědom všech nuancí a nástrah, které jeho mateřština skýtá.


  • Korektury provádím do hloubky a prozíravě.
  • K vašim textům přistupuji citlivě – neopravuji zbytečnosti a neměním jazyková řešení samoúčelně ani za každou cenu.
  • Vždy respektuji styl autora původního textu.

Odbornost, ale také cit a vnímavost

Mám načteno, a díky tomu vytříbený jazykový cit.

Jsem obeznámena s různými jazykovými rejstříky a vrstvami a vnímám i ty nejskrytější konotace a nejsubtilnější odlišnosti, které mají vliv na celkové vyznění.

Co reviduji

Nejvíce zkušeností mám s revizí textů k aplikacím lokalizovaným do češtiny, marketingové copy, a dále obsahu časopisů (kolekce typu partwork).

Pracuji však s nejrůznějšími druhy textů od akademických po reklamní a mám jasnou představu, jaké výrazové prostředky jsou v dané oblasti přijatelné. Upravím vaše texty tak, aby odpovídaly vašemu záměru.

Kolik mě bude korektura stát?

Korektury účtuji dle náročnosti na normostrany (1 NS = 1 800 znaků vč. mezer), v případě nutnosti výraznějších zásahů svou aktuální hodinovou sazbou.

Potřebujete korekturu?

Napište mi e-mail nebo využijte formulář níže a zašlete mi nezávaznou poptávku. Po jejím zhodnocení vám korekturu zdarma nacením a případně s vámi dohodnu všechny detaily.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší zakázky.

V poptávce prosím uveďte požadovaný termín dodání spolu s rozsahem a účelem textu.

Nepřijímám požadavky na korektury překladů vyhotovených jiným než profesionálním překladatelem ani post-editace textů vyprodukovaných nástroji AI.

Stejně jako u překladů z principu neprovádím korektury školních a závěrečných akademických prací a životopisů nebo motivačních dopisů.