Czech   |   English

Tlumočení

V jazykových kombinacích čeština-francouzštinačeština-španělština pro vás můžu zajistit tlumočení simultánní (tlumočník za pomoci tlumočnické techniky hovoří současně s řečníkem) a konsekutivní (tlumočník vyčká, až řečník dohovoří, a poté pomocí tlumočnického zápisu převede projev do cílového jazyka).

Tlumočení se v současnosti věnuji jen velmi příležitostně. Mám zkušenosti s tlumočením následujících typů akcí:


  • obchodní jednání,
  • přednášky, školení a firemní prezentace,
  • návštěvy úřadů, doprovodné a komunitní tlumočení
  • mezinárodní konference humanitního a společenskovědního zaměření
  • a komornější kulturní akce a setkání.

Mluvím tak, jak lidé skutečně mluví

Zakládám si na živém jazyce, který využívám kromě práce i v běžné každodenní komunikaci.

Mám zažité kulturní odlišnosti a můj projev v cizím jazyce netrpí českým přízvukem.

Moje komfortní zóna začíná tam,

kde u jiných končí

Jsem odolná vůči extrémní stresové zátěži a je pro mě přirozené pohybovat se v intelektuálním prostředí.

Své vystupování umím vhodně přizpůsobit dané situaci.

Kolik mě bude tlumočení stát?

Tlumočení účtuji buď na celé dny (tlumočení do 8 hodin), nebo na půldny (tlumočení do 4 hodin). Podobně jako u překladů při stanovení ceny vycházím ze zavedených profesních standardů.

Zejména simultánní tlumočení vyžaduje celou sadu barvitých dovedností a patří k nejnáročnějším kognitivním činnostem vůbec. Nemalujte si věci na růžovo s tím, že to nějak dopadne, a investujte do kvalitního tlumočníka.

Potřebujete tlumočení?

Napište mi e-mail nebo využijte formulář níže a zašlete mi nezávaznou poptávku. Po jejím zhodnocení vám tlumočení zdarma nacením a případně s vámi dohodnu všechny detaily.

Vaše osobní údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší zakázky.

V poptávce prosím uveďte datum, časový rozsah a jazykovou kombinaci. S volbou mezi simultánním a konsekutivním tlumočením a všemi dalšími náležitostmi vám ráda pomůžu.

Velmi ocením, pokud budete přesní – přetlumočit půlhodinový příspěvek řečníka není totéž jako „přetlumočit pár vět“, podobně (tlumočníkům notoricky známé) tvrzení „nebude tam nic odborného“ může znamenat, že se bude mluvit o věcech, které jsou samozřejmé ve vašem oboru, ovšem tlumočník si je potřebuje nejprve nastudovat.

Nejsem soudní tlumočník.
Pokud potřebujete soudní tlumočení, podívejte se například sem nebo sem.