Czech   |   English

Kdo jsem

Jsem překladatelka na volné noze. Pocházím z akademického výtvarného prostředí a specializuji se na výtvarné umění a kunsthistorické texty a jiné druhy tvůrčího obsahu. Mám však rozsáhlé zkušenosti také v dalších oblastech.

Odborný rámec své profese jsem získala vystudováním magisterského programu Překladatelství a tlumočnictví (čeština-angličtina a čeština-francouzština) na Ústavu translatologie FF UK, jediné instituci v zemi poskytující komplexní vzdělání v oboru.

Jsem úzce napojená na Latinskou Ameriku. Žila jsem dva roky v Mexiku, kam se nadále pravidelně vracím. Dalším z mých pracovních jazyků je tak
i španělština (vlastním diplom DELE C1).

Díky čtyřletému studiu na Lektorátu katalánštiny v Praze jsem získala stipendium na Mallorce a v Andoře a jako vítězka vědomostní soutěže jsem navštívila Andorru i na pozvání místní vlády. Vlastním diplom z katalánštiny úrovně C udělovaný andorrskou vládou.

Dále hovořím brazilskou portugalštinou a částečně ovládám také italštinu.

Své vzdělání si neustále doplňuji: účastním se mj. kurzů, workshopů a think-tanků vzdělávacích agentur pro překladatele Belisha Beacon a Mundef Academy a mezinárodních překladatelských konferencí (BP Translation Conferences, Meet Central Europe).


Proč pracovat se mnou?

  • K vašim zakázkám přistupuji vnímavě a s citem, ne pouze s profesním odstupem. Přednost nemá moje ego, ale vaše potřeby. Nedělám vyumělkované věci na efekt, s vašimi podklady nakládám přímočaře s ohledem na jejich funkci. Mám jasné povědomí o etických zásadách své profese, jejichž dodržování považuji za samozřejmost.
  • Vypracovala jsem se kompletně sama z velmi substandardních podmínek. Proto: Ke své práci přistupuji s maximální zodpovědností, kvalitní práce si vážím, stejně jako si vážím svého času a jsem si hmatatelně vědoma své přidané hodnoty. Nemám ve zvyku cokoli odkládat, nepracuji na poslední chvíli ani v částech dne, kdy moje výkonnost není na vrcholu. Svou práci dodávám zásadně včas.
  • Nejsem kancelářský typ překladatele, který se po dokončení studia usadil a již o nic neusiluje. Zakládám si na své prozahraniční orientaci. Díky tomu mám neustálý nadhled a intelektuálně nestagnuji. Zároveň udržuji souvislý kontakt s pozitivně a prakticky smýšlejícími aktivními a zkušenými kolegy a neustále vyhledávám smysluplné příležitosti, jak své jazykové, překladatelské a podnikatelské dovednosti dále rozvíjet.
  • Se svou profesí se plně ztotožňuji. Můj současný životní styl je výsledkem jasné celoživotní vize.

„Dělám přesně to, co dělat chci, a osobně mi záleží na tom, abych se pod svou práci mohla podepsat.“